RajaSpeksi 2021

Sivun pääkuva

RajaSpeksi 2021: Työryhmähaut käynnistyvät syksyn mittaan!

Työryhmät ja vastaavat:

Ohjaajat: RajaSpeksin ohjauksesta vastaa perinteisesti kaksi ohjaajaa. RajaSpeksi ry valitsee ohjaajat tulevalle kaudelle kesän/alkusyksyn aikana. Varsinaista ohjaajahakua ei joka vuosi järjestetä. Ohjaajat ovat usein edellisten speksien työryhmän jäseniä, jotka tuntevat jo RajaSpeksin toimintatapoja ja pystyvät ottamaan vastuun speksin taiteellisesta toteuttamisesta. Ohjaajien vastuulla on näytelmä- ja improvisaatioharjoitusten pitäminen sekä speksin taiteellisesta kokonaisuudesta huolehtiminen. Ohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä tanssivastaavien ja bändivastaavien kanssa, jotta näytelmän ja musiikin sekä tanssin kokonaisuus muodostaa sujuvan speksin.

Näyttelijät: Näyttelijät valitaan RajaImprojen ja valintatilaisuuden perusteella. RajaImprot ovat kaikille avoimia, noin kerran viikossa lokakuun ajan järjestettäviä improiltoja, joissa näyttelemisestä kiinnostuneet tekijät pääsevät kokeilemaan esiintymistä ja heittäytymistä yhdessä. Valintatilaisuuteen osallistuvat ne henkilöt, jotka haluavat olla mukana varsinaisessa castingvalinanssa.

Tanssivastaavat: Tanssivastaavien haku avautuu syys-lokakuun vaihteessa. Tanssivastaavan tehtäviin kuuluu tansiijavalintojen tekeminen, vastuu koreografioiden suunnittelun organisoinnista ja harjoitusten järjestämisestä. Lisäksi tanssivastaavat tekevät tiivistä yhteistyötä bändivastaavan ja ohjaajien kanssa tavoitteena saada tanssit sulavaksi osaksi speksiä.

Tanssijat: Tanssijoiden valintatilaisuus järjestetään loka-marraskuussa. Valintatilaisuudessa opetellaan koreografiaa ja tanssitaan yhdessä. Tavoitteena on tuoda esiin sekä omaa tyyliä ja taitoa tanssijana että osoittaa valmiuksia tanssia osana speksin tanssiryhmää. Erilaiset tanssitaustat ja historia tanssin saralla ovat omaleimaisia piirteitä speksin tanssitiimille.

Bämdivastaavat: Bändivastaavien haku käynnistyy lokakuussa. Bändivastaavien toimenkuvaan kuuluu speksibändin kokoaminen ja mahdollinen koesoittojen järestäminen, kappaleiden sovituksista vastaaminen ja bänditreenien organisointi. Bändivastaavat tekevät tiivistä yhteistyötä ohjaajien ja tanssivastaavien kanssa, jotta musiikki nivoutuu saumattomasti osaksi speksin kokonaisuutta.

Bändi: Bändihaku alkaa loma-marraskuussa. Bändiin voit hakea, olipa soittimesi mikä tahansa. Bändin soitinkokoonpano on vaihdellut vuosien varrella varsin runsaasti. Speksibändissä erilaiset musiikkigenret ja -tyylit vaihtelevat äärestä laitaan ja lisämausteen soittamiseen tuo omstartien tuoma improvisoinnin mahdollisuus esityksissä.

Muita RajaSpeksi 2021 avoimia tehtäviä, joiden haku on jo taustalla auki:

  • Päätuottaja ja tuotantotiimi
  • Markkinointivastaava ja markkinointitiimi
  • Viestintävastaava
  • Stage manager
  • Puvustusvastaava ja puvustajat
  • Lavastusvastaava ja lavastajat
  • Tarpeistovastaava ja tarpeistonhoitajat
  • Ääniteknikko
  • Valoteknikko

Mikäli kiinnostuit jostakin tehtäväalueesta, ota yhteyttä rajaspeksi@gmail.com. Tervetuloa tekemään RajaSpeksiä!RajaSpeksi on Joensuun korkeakouluopiskelijoiden (sekä muiden aktiivisten taitajien) toteuttama interaktiivinen tanssimusikaalispektaakkeli. Speksin runkona toimii käsikirjoitus, jota höystetään improvisaatiolla sekä tanssia- ja musiikkinumeroilla. Yleisö voi missä tahansa esityksen kohdassa huutaa Omstart! ja esittää määreen (esimerkiksi “Omstart! Kaikki ovatkin iloisia.”) jolloin juuri nähty kohtauksen osa improvisoidaan uudelleen annettua määrettä soveltaen. Aiempien vuosien teemoista ja lisätietoa menneistä esityksistä sekä speksistä löydät täältä sivustoltamme www.rajaspeksi.fi ja sosiaalisen median kanavistamme.